วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบครู กทม. 2559

สอบครู กทม. 2559
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กทม.  ภาค ก.  ได้ที่นี่ค่ะ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กทม. ภาค ข. ได้ที่นี่ค่ะ

          เปิดสอบครู  กทม. 2558  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com 
รับสมัครสอบ          15 – 25 พฤษภาคม 2558
                              (รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet)) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  9  มิถุนายน  2558

วันเวลาที่สอบ
สอบ ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎำคม 2558        
09.00 – 12.00 น.     - วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)  
                               - วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

13.30 - 15.00 น.     - วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและ 
                                 การปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

สอบ ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  และ ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
09.00 – 11.00 น.    - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

13.00 – 15.00 น.    - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

15.10 – 15.30 น.    ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                              - ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอารมณ์
สอบครู กทม. 58  สอบบรรจุครู กทม. 58  สอบครูผู้ช่วย กทม. 58  สอบบรรจุครูผู้ช่วย 58  แนวข้อสอบครูกทม. 58  แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. 58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น