วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2559

สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันที่ 2ุ6 เมษายน  2559
2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันจันทร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
4.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน  2559
     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
     วันอาทิตที่ 26  มิถุนายน  2559
     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันอาทิตย์ที่  27  มิถุนายน  2559
6.  ประกาศผลการคัดเลือก  สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2559
++++++++++++++++++++++++++++++   
ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
*******************************
ดาวน์โหลด  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 
ภาค ข. "วิชาการศึกษา"
+++++++++++

*******************************
8.  วิชาเอก  การงานพื้นฐานอาชีพ


 วิชาภาษาอังกฤษ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          บทความนี้ขอนำเสนอข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับ  ผมได้รวบรวมเว็บไซต์ ที่มีแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย มาให้ลองทำกันครับ  เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบล่วงหน้าครับ เตรียมกันล่วงหน้าสำหรับ การอบบรรจุครูผู้ช่วย ใน ปี 2558 กันเลยนะครับ  กระผมก็ขอขอบพระคุณ เจ้าของเว็บไซต์ และเจ้าของข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่กระผมได้นำมาอ้างอิง ได้นำมาลงในเว็บบล็อกนี้ด้วยครับผม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ  แล้วก็หวังว่า  คงเป็นประโยชน์ต่อหลายๆ คนครับ 

          1.  รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 58 
(ใหม่ล่าสุด!!! แยกตามแนวข้อสอบจริง)
                 ดาวน์โหลด  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
               ดาวน์โหลด  แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

          2. ครูเซ็นเตอร์
              ลองเข้าไปดูนะครับ ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย  มีทั้งสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ สพฐ.  และ กทม. เลยนะครับ น่าสนใจมาก  เว็บนี้ รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย + เฉลย  มีหลายเรื่องรวมกันนะครับ ทั้ง พรบ.การศึกษา  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติราชการ  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู  ความถนัด ความรู้ ความสามารถทั่วไป  และอื่นๆ อีกมากมายครับ ลองมาทำข้อสอบกันได้เลย เว็บนี้ รับรองว่า ความรู้แน่นมากๆ ครับ

          3.  บ้านสอบครู  
               ลองคลิกเข้าไปดูหน้าเพจนี้นะครับ จะเป็นห้องสอบครูผู้ช่วยครับ  ในเว็บเพจหน้านี้ ก็จะมี
               -  ความสามารถด้านภาษาไทย
               -  ความสามารถด้านตัวเลข
               -  ความสามารถด้านเหตุผล
               -  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
               -  ความรู้วิชาการศึกษา
               -  ความรอบรู้ทั่วไป  
               -  ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
               -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8  กลุ่มสาระ
               มีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ รออยู่มากมายครับผม

          4.  ชมรมครู ผู้บริหาร สหวิชาการ การศึกษาไทย โดย ท่านเทพ ...  
               เว็บนี้  มีข้อสอบให้ดาวน์โหลดมากมายครับ ไฟล์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .pdf นะครับ  ส่วนใหญ่จะเป็นแนวข้อสอบแบบ ทางด้านการศึกษานะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษาครับ

          5.  สไลน์แชร์.เนต  
                สำหรับเพจนี้ จะเป็นการนำเสนอข้อสอบแบบสไลน์นะครับ ก็จะมีการสรุปแนวข้อสอบ  ทั้งอาเซียน  การศึกษา จิตวิทยา  ความรู้ความสามารถทั่วไป และอีกหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยครับ


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59 อย่างละเอียด

ในการสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย ปี 58 นี้ จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ภาค  ดังนี้ค่ะ
          1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (150 คะแนน)
          2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
          3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(50 คะแนน)

ซึ่งในทั้ง 3 ภาคนี้  จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้ค่ะ

  1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  (รวม 150 คะแนน)   แบ่งเป็น ส่วน  ดังนี้

1.  ความรอบรู้   (50  คะแนน)
1.1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แนวข้อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
          - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1.5  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.  ความสามารถทั่วไป   (50  คะแนน)
2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล  เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดคำ  การแต่งประโยค  และคำศัพท์
2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ  (50  คะแนน)
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
 +++++++++++++++++++++++++++++++

2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

2.2  การศึกษา ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75  คะแนน)

3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (รวม 50 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  ตามองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์  อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (10 คะแนน)
พิจารณาจาก  การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
3.2  การประกอบคุณความดี (10 คะแนน)
พิจารณาจาก  ประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม
3.3 บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
พิจารณาจาก  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  ท่วงทีวาจา  การสื่อสาร
3.4  เจตคติและอุดมการณ์  (10 คะแนน)
พิจารณาจาก เจตคติ  อุดมการณ์  ที่มีต่อวิชาชีพครู
3.5  การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิด  และวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกและสามารถอธิบายและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น  ให้เป็นที่ยอมรับได้


               สำหรับบทความนี้ ก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าเจอข้อสอบอีก จะเอามาฝากเพิ่มเติมครับ ขอขอบพระคุณ เจ้าของข้อสอบทุกท่านครับผม

6 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณความรู้ที่มอบให้นะครับ มีประโยชน์กับผมมากเลยครับ แยกหมวดหมู่ให้เลือกเตรียมตัวสอบได้ดี เหมือนพี่เป็นอาจารย์เขียนแผนการสอนเลยครับ ปีนี้ผมตั้งใจจะสอบให้ได้คงมีหวังมากขึ้นเพราะพี่ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ขออนุญาตแนะนำแอพข้อสอบครูฟรีน่ะครับ. ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacherassistant.android&hl=en

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตาม..สิ่งดีๆที่มอบให้ทุกคน

  ตอบลบ
 4. แจ้งข่าวสารการสอบหน่วยงานราชการ www.pongsakbooks.com

  ตอบลบ
 5. แจ้งข่าวสารการสอบหน่วยงานราชการ www.pongsakbooks.com

  ตอบลบ