วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59

สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันที่ 2ุ6 เมษายน  2559
2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันจันทร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
4.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน  2559
     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
     วันอาทิตที่ 26  มิถุนายน  2559
     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     วันอาทิตย์ที่  27  มิถุนายน  2559
6.  ประกาศผลการคัดเลือก  สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2559
******************************
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 59
      รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย

(ใหม่ล่าสุด!!! แยกตามแนวข้อสอบจริง)

ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
(อย่างละเอียด)

คลิป วีดีโอ ภาค ข. "วิชาการศึกษา"

ดาวน์โหลด ข้อสอบ ภาคข. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
*******************************
ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ภาค ข.  
เฉพาะ วิชาเอก"
8.  วิชาเอก  การงานพื้นฐานอาชีพ
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 
ภาค ก. ปี 59 
(ข้อสอบ+เฉลย มากกว่า 500 ข้อ)

ดาวน์โหลด ภาค ก. แนวข้อสอบ 
เฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไป

ดาวน์โหลด ภาค ก. แนวข้อสอบ
เฉพาะ"กฎหมาย พรบ. ปฏิบัติราชการครู"

ดาวน์โหลด  ภาค ก. แนวข้อสอบ 
"วิชาชีพครู"


ในการสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย ปี 59 นี้ จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ภาค  ดังนี้ค่ะ
          1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

          2.  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

          3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

ซึ่งในทั้ง 3 ภาคนี้  จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้ค่ะ

          1.  ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  (รวม 150 คะแนน)

09.00-10.00 น.  ความรอบรู้   50  คะแนน
11.00-12.00 น.  ความสามารถทั่วไป   50  คะแนน
13.00-14.30 น.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ          50  คะแนน

          2.  ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (รวม 150 คะแนน)

09.00-10.30 น.  ความรอบรู้  75  คะแนน
13.30-15.00 น.  การศึกษา ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 75  คะแนน

          3.  ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (รวม 50 คะแนน)

09.00 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์  50  คะแนน
สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2558 สอบครูผู้ช่วย 2558 , สอบบรรจุข้าราชการครู 2558 ,สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพป. , สอบครู สพป. , สอบครูผู้ช่วย สพป. , สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพม. , สอบครู สพม. , สอบครูผู้ช่วย สพม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น